Carregant ...

EQUIPS BIM

La clau és assegurar el bon funcionament del treball col·laboratiu

BIM és una metodologia de treball col·laboratiu que s'està introduïnt paulatinament en el món de la construcció. Els diferents agents del projecte treballen, cadascú des de la seva vessant, sobre una mateixa maqueta virtual.

Què implica això?

Un canvi de mentalitat, els diferents agents ja no treballen aïlladament sinó que formen part d'un equip que arriba a molts més camps.

El Programa TalentUp ha dissenyat un programa específic amb l'objectiu d'aconseguir un treball col·laboratiu real en base al
coneixement i la confiança entre els membres de l'equip. Treballem amb els Equips BIM els seus talents i fortaleses, tant de forma individual com amb la suma del conjunt.

Només quan les persones s'involucren al màxim i col·laboren amb un mateix fi es pot portar a l'equip a les cotes més altes de rendiment, tendint de forma natural a un resultat excel·lent.

Fases del programa:

 • Assumir els diferents rols i responsabilitats amb consciència dels propis talents.
 • Conèixer les motivacions individuals de cada membre de l'equip per aconseguir la plena involucració en el projecte.
 • Conèixer les fortaleses de l'equip per portar-lo al seu màxim nivell d'excel·lència.
 • L'impacte de la gestió humana dels Equip BIM s'estén més enllà i els seus efectes repercuteixen directament en:
  • La generació de confiança
  • La reducció de la resistència al canvi.
  • La millora en la comunicació
  • El resultat és l'assoliment de l'objectiu comú del projecte BIM amb un equip altament motivat traient el millor rendiment de les peces que el composen.

EQUIPS DIRECTIUS

Lideratge implica col·laborar, comunicar, escoltar, motivar, en definitiva fer equip i l'equip el formen persones

El Programa TalentUp per a Equips Directius aplica un enfocament basat en fortaleses, per tal de guiar a través d'un procés de mentoring en la descoberta i desenvolupament dels talents naturals de cada persona i influir en la seva dinàmica de grup.

Professionals certificats guien el procés focalitzant en les fortaleses individuals i sumant les parts en la construcció d'equips.

Els objectius generals del desplegament del Programa TalentUp basat en fortaleses per a Equips Directius són:

 • Augmentar la productivitat de l'equip de treball.
 • Augmentar el compromís i involucració dels treballadors en l'empresa.
 • Descobrir del potencial de cada membre de l'equip.
 • Donar eines de lideratge per a la gestió de l'equip.
 • Millorar el benestar i l'ambient de treball.

El programa TalentUp es pot desplegar enfocat a:

 • Desenvolupament del Líder.
 • Dirigit a Directius per liderar equips des de les seves fortaleses.
 • Desenvolupament de l'Equip.
 • Dirigit a Equips de treball per motivar des de les fortaleses en l'assoliment dels objectius.

“Si les teves accions inspiren a altres a somiar més, aprendre més, a fer més, i a ser millors; ets un Líder"

Jack Welch